Tarjoan psykoterapiapalveluja Mäntsälän keskustassa. Olen Valviran hyväksymä psykoanalyyttinen psykoterapeutti (ET), psykoanalyytikko (VET) ja kouluttajapsykoterapeutti (Helsingin yliopisto ja Therapeia-säätiö). Pohjakoulutukseltani olen teologian maisteri. 

  Palvelujani ovat psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapia aikuisille ja nuorille, psykoanalyysi sekä Kelan kuntoutuspsykoterapia ja vaativa lääkinnällinen kuntoutus. Peruskoulutukseni psykoterapeuttina on syvällinen. Olen kokenut pitkien psykoterapioiden ja psykoanalyysin ammattilainen, mutta palveluihini kuuluvat myös lyhytkestoiset psykoterapiat. Työskentelen lisäksi työnohjaajana psykoterapeuttista työtä tekeville ja psykoterapiakoulutuksessa oleville.

  Työtapani on rauhallinen ja hyväksyvä sekä tutkiva ja vuorovaikutteinen. Koen tärkeänä ihmisen ja ihmismielen kokonaisvaltaisen huomioinnin. Pidän arvossa luottamuksellisen ilmapiirin rakentumista psykoterapeutin ja potilaan välille, jolloin potilas voi kertoa elämästään ja sen haasteista omassa tahdissaan mahdollisimman vapaasti. Vastaanotolle hakeutumisen syitä voivat olla mm. ahdistuneisuus, masennus, ihmissuhdeongelmat, pelkotilat, elämänkriisit ja jaksamisvaikeudet. 

  Psykoanalyyttiseen teoriaan pohjautuva psykoterapia perustuu potilaan vapaaseen kerrontaan sekä psykoterapeutin ja potilaan väliseen vuorovaikutukseen. Yhteistyön tavoitteena on potilaan oireiden helpottuminen ja itseymmärryksen lisääntyminen. Toipuminen mahdollistuu, kun kuulluksi tulemisen ja sanojen löytämisen kautta potilas saa ymmärrystä niille tapahtumille ja tunteille, joiden kanssa on elämän varrella jäänyt yksin. Unohdetut ja tiedostamattomat kokemukset ja tunteet saavat tulla muistamisen ja myötätunnon piiriin, jolloin voimavaroja vapautuu elämään ja potilaan yhteys aitoon omaan itseensä vahvistuu..

  Ota yhteyttä sähköpostitse, tekstiviestillä tai soittamalla. 

  Vastaanotto: Osuustie 2 A, 04600 Mäntsälä

  puhelin: 040 7432 414       sähköposti: elina.vesterinen(at)proton.me