Psykoterapia Elina Vesterinen
Vastaanotto:

Osuustie 2 A 8
04600 Mäntsälä
040 7432 414
elina.vesterinen(at)pp.inet.fi

Psykoterapia Elina Vesterinen

Tarjoan psykoterapiapalveluja Mäntsälässä ja toimin työnohjaajana ihmissuhdetyön ammattilaisille. Olen Valviran hyväksymä psykoterapeutti ja Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottaja. Pohjakoulutukseltani olen teologian maisteri. Tällä hetkellä kouluttaudun psykoanalyytikoksi ja kouluttajapsykoterapeutiksi Helsingin yliopiston ja Therapeia-säätiön koulutusohjelmassa.

Palvelujani ovat pitkä ja lyhyt yksilöpsykoterapia aikuisille ja nuorille (16-vuotiaista eteenpäin), Kelan kuntoutuspsykoterapia sekä psykoanalyysi. Psykoanalyyttinen psykoterapia on tiivis hoito, joka tapahtuu 2-3 kertaa viikossa kestäen tavallisesti useamman vuoden. Lyhytpsykoterapia on hoitomuoto elämän kriisitilanteissa, esim. 10 kertaa menetyksessä tai avioerotilanteessa. 

Työtapani on rauhallinen, vuorovaikutteinen ja hyväksyvä sekä ihmisen ja ihmismielen kokonaisvaltaisesti huomioiva. Koen tärkeäksi luottamuksellisen ilmapiirin syntymisen psykoterapeutin ja potilaan välille, jolloin potilas voi kertoa elämästään ja sen haasteista mahdollisimman vapaasti. Hoidon keskeistä sisältöä ovat potilaan elämänhistoria, varhaisten ihmissuhteiden vaikutus nykyhetken ihmissuhteisiin, sisäiset ristiriidat ja tunteet sekä psyykkiset ja ruumiilliset oireet.

Psykoanalyyttiseen teoriaan pohjautuva psykoterapia perustuu potilaan vapaaseen kerrontaan sekä psykoterapeutin ja potilaan vuorovaikutukseen. Yhteistyön tavoitteena on potilaan oireiden lieventyminen ja itseymmärryksen lisääntyminen. Toipuminen mahdollistuu, kun kuulluksi tulemisen ja sanojen löytämisen kautta saadaan ymmärrystä niille tapahtumille ja tunteille, joiden kanssa on elämän varrella jäänyt yksin. Unohdetut ja tiedostamattomat kokemukset ja tunteet saavat tulla muistamisen ja myötätunnon piiriin, jolloin voimavaroja vapautuu elämään.

Ota yhteyttä soittamalla tai sähköpostitse.