Tarjoan psykoterapiapalveluja Mäntsälässä. Olen Valviran hyväksymä psykoanalyyttinen psykoterapeutti, psykoanalyytikko (VET) ja kouluttajapsykoterapeutti (Helsingin yliopisto ja Therapeia-säätiö). Pohjakoulutukseltani olen teologian maisteri. 

  Palvelujani ovat psykoanalyyttinen (psykodynaaminen) yksilöpsykoterapia aikuisille ja nuorille (17-v alkaen), psykoanalyysi sekä Kelan kuntoutuspsykoterapia ja vaativa lääkinnällinen kuntoutus. Peruskoulutukseni psykoterapeuttina on syvällinen. Olen kokenut pitkien psykoterapioiden ja psykoanalyysin ammattilainen, mutta palveluihini kuuluvat myös lyhytkestoiset psykoterapiat. Työskentelen lisäksi työnohjaajana psykoterapeuttista työtä tekeville ja psykoterapiakoulutuksessa oleville. 

  Olen lähestymistavaltani läsnäoleva ja empaattinen, tutkiva ja vuorovaikutteinen. Pidän tärkeänä ihmisen ja ihmismielen kokonaisvaltaista kohtaamista. Teen parhaani hyväksyvän ja luottamuksellisen ilmapiirin rakentumiseksi vastaanotolla, niin että asiakkaan on mahdollista kertoa elämästään ja sen haasteista omassa tahdissaan mahdollisimman vapaasti. Psykoterapiaan voi hakeutua äkillisen tai pidempään vaivanneen olotilan tai toistuvan, elämää hankaloittavan kokemuksen takia. 

  Työotteeni pohjaa psykoanalyyttiseen teoriaan, joka perustuu asiakkaan vapaaseen kerrontaan sekä psykoterapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen. Mielen tiedostamattomalla puolella on tärkeä sijansa. Yhteistyön tavoitteena on asiakkaan oireiden helpottuminen ja itseymmärryksen lisääntyminen. Toipuminen mahdollistuu, kun kuulluksi tulemisen ja sanojen löytämisen kautta asiakas saa ymmärrystä niille tapahtumille ja tunteille, joiden kanssa on elämän varrella jäänyt yksin tai jotka ovat ylittäneet aikaisemman vastaanottokyvyn. Unohdetut ja tiedostamattomat kokemukset ja tunteet saavat tulla muistamisen ja myötätunnon piiriin, jolloin voimavaroja vapautuu elämään ja yhteys aitoon omaan itseen vahvistuu.

  Ajanvaraus sähköpostilla tai puhelimitse (tekstiviesti, whatsapp tai viesti vastaajaan). 

  Tällä hetkellä minulla ei valitettavasti ole tilaa pitkään psykoterapiaan tai Kelan kuntoutuspsykoterapiaan. Seuraava paikka vapautuu keväällä 2025.

  Vastaanotto: Osuustie 2 A, 04600 Mäntsälä

  puhelin: 040 7432 414       sähköposti: elina.vesterinen(at)proton.me