Psykoterapia Elina Vesterinen
Vastaanotto:

Osuustie 2 A 8
04600 Mäntsälä
040 776 4474
elina.vesterinen(at)pp.inet.fi

Psykoterapia Elina Vesterinen

Olet pohtimassa psykoterapian aloittamista. Tarjoan psykoterapiapalveluja Mäntsälässä. Olen Valviran hyväksymä psykoterapeutti ja Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottaja. Olen kouluttautunut Therapeia-säätiössä psykoanalyyttiseksi psykoterapeutiksi. Pohjakoulutukseltani olen teologian maisteri. Tällä hetkellä kouluttaudun psykoanalyytikoksi Helsingin yliopiston ja Therapeia-säätiön koulutusohjelmassa.

Tarjoan hoitomuotoina pitkää ja lyhyttä yksilöpsykoterapiaa aikuisille ja nuorille (16-vuotiaista eteenpäin), Kelan kuntoutuspsykoterapiaa sekä psykoanalyysia. Psykoanalyyttinen terapia on tiivis hoito, joka tapahtuu 2-3 kertaa viikossa kestäen tavallisesti useamman vuoden. Lyhyt psykoterapia on hoitomuoto elämän kriisitilanteissa, esim. 10 kertaa menetyksessä tai avioerotilanteessa. 

Työtapani on rauhallinen ja hyväksyvä sekä ihmisen ja ihmismielen kokonaisvaltaisesti huomioiva. Koen tärkeäksi luottamuksellisen ilmapiirin syntymisen psykoterapeutin ja potilaan välille, jolloin potilas voi kertoa elämästään ja sen haasteista mahdollisimman vapaasti. Hoidon keskeistä sisältöä ovat potilaan elämänhistoria, varhaisten ihmissuhteiden vaikutus nykyhetken ihmissuhteisiin, tiedostamattomat tunteet sekä erilaiset fyysiset ja psyykkiset oireet.

Psykoanalyyttinen hoitomuoto pohjautuu potilaan vapaalle kerronnalle sekä psykoterapeutin ja potilaan yhteistyölle. Hoidon tavoitteena on potilaan voinnin kohentuminen, oireiden lieventyminen ja itseymmärryksen lisääntyminen. Toipuminen mahdollistuu, kun kuulluksi tulemisen ja sanojen löytämisen kautta saadaan ymmärrystä niille tapahtumille ja tunteille, joiden kanssa on elämän varrella jäänyt yksin. Unohdetut ja tiedostamattomat kokemukset ja tunteet saavat tulla muistamisen ja myötätunnon piiriin, jolloin voimavaroja vapautuu elämään.

Ota yhteyttä soittamalla tai sähköpostitse.