Psykoterapia Elina Vesterinen
Vastaanotto:

Osuustie 2 A 8
04600 Mäntsälä
040 7432 414
elina.vesterinen(at)pp.inet.fi

Psykoterapia Elina Vesterinen

Tarjoan psykoterapiapalveluja Mäntsälän keskustassa. Olen Valviran hyväksymä psykoterapeutti, psykoanalyytikko (VET) ja kouluttajapsykoterapeutti (Helsingin yliopisto ja Therapeia-säätiö). Pohjakoulutukseltani olen teologian maisteri. 

Palvelujani ovat pidempikestoinen sekä lyhytkestoinen (6-20 kertaa) yksilöpsykoterapia aikuisille ja nuorille (16-vuotiaista eteenpäin), psykoanalyysi ja Kelan kuntoutuspsykoterapia. Toimin myös työnohjaajana psykoterapeuttista työtä tekeville ja psykoterapiakoulutuksessa oleville.

Työtapani on rauhallinen, vuorovaikutteinen ja hyväksyvä sekä ihmisen ja ihmismielen kokonaisvaltaisesti huomioiva. Koen tärkeäksi luottamuksellisen ilmapiirin syntymisen psykoterapeutin ja potilaan välille, jolloin potilas voi kertoa elämästään ja sen haasteista mahdollisimman vapaasti. Hoidon keskeistä sisältöä ovat potilaan elämänhistoria, varhaisten ihmissuhteiden vaikutus nykyhetken ihmissuhteisiin, sisäiset ristiriidat ja tunteet sekä psyykkiset ja ruumiilliset oireet.

Psykoanalyyttiseen teoriaan pohjautuva psykoterapia perustuu potilaan vapaaseen kerrontaan sekä psykoterapeutin ja potilaan vuorovaikutukseen. Yhteistyön tavoitteena on potilaan oireiden lieventyminen ja itseymmärryksen lisääntyminen. Toipuminen mahdollistuu, kun kuulluksi tulemisen ja sanojen löytämisen kautta potilas saa ymmärrystä niille tapahtumille ja tunteille, joiden kanssa on elämän varrella jäänyt yksin. Unohdetut ja tiedostamattomat kokemukset ja tunteet saavat tulla muistamisen ja myötätunnon piiriin, jolloin voimavaroja vapautuu elämään.

Ota yhteyttä sähköpostitse, tekstiviestillä tai soittamalla. Jätäthän tarvittaessa viestin vastaajaan.